Urząd Miasta w Trzebini informuje, że zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do dnia 31 stycznia 2019 r. należy złożyć oświadczenie dotyczące wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 rok w prowadzonej placówce detalicznej/gastronomicznej oraz dokonać wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

herb TRZEBINI

 

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Urzędu: 49 84440008 0030 0375 7018 0001.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 18 ust. 12b wyżej wymienionej ustawy zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia powyższego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania wyżej wymienionej czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie dokonania wpłaty raty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.