Dziesięć gmin wspólnie wystąpiło o środki dla mieszkańców na dofinansowanie do instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii - takich jak pompy ciepła do c.w.u., kolektory słoneczne, czy panele fotowoltaiczne.

Odnawialne źródła energii dofinansowane w 60% w ramach projektu

 

W dniu 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1882/18, na mocy której przyznano pełne dofinansowanie w wysokości 60% poniesionych kosztów inwestycji dla projektu pn: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.1.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Projekt realizowany jest w oparciu o zawartą umowę partnerską 10 Gmin. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Nowy Targ. Koszt łączny Projektu to 52 678 506,37 zł.

 

Na podstawie przeprowadzonego w 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie, na terenie Gminy Trzebinia planowana jest instalacja następujących urządzeń:

  • ogniwa fotowoltaiczne: 103 instalacje,
  • kolektory słoneczne: 44 instalacje,
  • pompy ciepła do podgrzewania c.w.u.: 25 instalacji,
  • kotły na biomasę: 6 instalacji.

 

W chwili, gdy zostanie ustalony schemat realizacji Projektu w Gminie Trzebinia, mieszkańcy biorący w nim udział zostaną o tym poinformowani.

 

Informacji na temat projektu udziela Urząd Miasta w Trzebini (ul. Marszałka Piłsudskiego 14), Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, II piętro, pok. nr 27.