- Taką mamy demokrację w Trzebini – oburzył się Grzegorz Żuradzki, część radnych i mieszkańcy, którzy przyszli na sesję, gdy przewodniczący rady miejskiej, Zdzisław Ścigaj zarządził przerwę w sesji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przerwa ta potrwa do 29 stycznia, czyli 14 dni.

Dzisiejsza sesja rady miejskiej w Trzebini miała status nadzwyczajnej. Powołana została z inicjatywy klubu radnych Nowa Demokracja Trzebini i właśnie na wniosek tego klubu przygotowano projekt stanowiska rady odnośnie do referendum lokalnego. Głosowano także nad kwestią uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży trzebińskiego „inkubatora przedsiębiorczości”.

W programie sesji było jeszcze 10 punktów, stanowiących jednocześnie pytania do burmistrza. Dotyczyły one wielu zagadnień. Począwszy od stawek za śmieci w 2013 roku. – Do dziś nie wiemy, ile zapłacimy i kto będzie realizował to zadanie – mówił wiceprzewodniczący Żuradzki. – Tego oczekiwaliśmy dziś od pana burmistrza. Niestety tej informacji zabrakło – dodał. Bez odpowiedzi pozostały także pytania, dotyczące zagrożeń ekologicznych na obszarze gminy, takich jak stan Balatonu, kwestia zbiornika pomarglowego „Górka” czy składowiska odpadów przy ulicy Piłsudskiego. Wśród podnoszonych tematów znalazła się także m.in. sprawa połączenia spółek „Aqua Planet” i MZN oraz budowy bloku energetycznego w Elektrowni „Siersza”. Nie zabrakło kwestii samochodu służbowego i rewitalizacji Rynku.

Burmistrz poinformował, że odpowiedź na te pytania nie jest możliwa na dzisiejszej sesji, gdyż zagadnienia są obszerne i należy poświęcić im dużo czasu i uwagi. Dlatego też zdecydował się przełożyć te kwestie na drugą część sesji, która odbędzie się za dwa tygodnie, tuż po referendum. Głosy niezadowolenia z tej decyzji utrzymywały się na sali jeszcze długo po zakończeniu sesji, gdzie część radnych pozostała, dyskutując z mieszkańcami.

Porządek obrad sesji (nadzwyczajnej) Rady Miasta Trzebini w dniu 14 stycznia 2013 r. (poniedziałek) godz. 9:00:

I. Otwarcie Sesji
II. Podjęcie uchwały Rady Miasta Trzebinia w sprawie stanowiska rady odnośnie referendum lokalnego zarządzonego na dzień 27.01.2013 r.
III. Podjęcie Uchwały Rady Miasta Trzebini – w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/204/VI/2012 z dnia 24 lutego dotyczącej sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia nr 742/14, o pow. 0,0555 ha, nr 2311/2 o pow. 0,0477 stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
IV. Informacja w sprawie realizacji przez Gminę zadań nałożonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
V. Informacja o działaniach gminy w sprawie zagrożeń ekologicznych na obszarze gminy takich jak:
a) zbiornik pomarglowy „Górka”
b) uciążliwości z terenu składowiska odpadów przy ul. Piłsudskiego
c) stan „Balatonu”
VI. Informacja dotycząca stanu realizacji uchwał R.M. w sprawie połączenia Spółek Aqua Planet Sp. z o.o. i Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. oraz o skutkach tego połączenia.
VII. Informacja w sprawie zapowiadanej inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni „Siersza”
VIII. Informacja w sprawie realizacji wniosku Zgromadzenia Sióstr Felicjanek z Krystynowa dotyczącego zapłaty za grunt zabrany pod inwestycje gminne.
IX. Informacja w sprawie wykorzystania samochodu służbowego Burmistrza Miasta do celów prywatnych i nieprawidłowości z tym związanych.
X. Informacja w sprawie możliwości działań dla przywrócenia należnej rangi Rynkowi w Trzebini – jako wizytówki Gminy i centrum miasta.
XI. Sprawy bieżące i wniesione.
XII. Zapytania i wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie sesji Rady Miasta.