- Taką mamy demokrację w Trzebini – oburzył się Grzegorz Żuradzki, część radnych i mieszkańcy, którzy przyszli na sesję, gdy przewodniczący rady miejskiej, Zdzisław Ścigaj zarządził przerwę w sesji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przerwa ta potrwa do 29 stycznia, czyli 14 dni.

Dzisiejsza sesja rady miejskiej w Trzebini miała status nadzwyczajnej. Powołana została z inicjatywy klubu radnych Nowa Demokracja Trzebini i właśnie na wniosek tego klubu przygotowano projekt stanowiska rady odnośnie do referendum lokalnego. Głosowano także nad kwestią uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży trzebińskiego „inkubatora przedsiębiorczości”.

W programie sesji było jeszcze 10 punktów, stanowiących jednocześnie pytania do burmistrza. Dotyczyły one wielu zagadnień. Począwszy od stawek za śmieci w 2013 roku. – Do dziś nie wiemy, ile zapłacimy i kto będzie realizował to zadanie – mówił wiceprzewodniczący Żuradzki. – Tego oczekiwaliśmy dziś od pana burmistrza. Niestety tej informacji zabrakło – dodał. Bez odpowiedzi pozostały także pytania, dotyczące zagrożeń ekologicznych na obszarze gminy, takich jak stan Balatonu, kwestia zbiornika pomarglowego „Górka” czy składowiska odpadów przy ulicy Piłsudskiego. Wśród podnoszonych tematów znalazła się także m.in. sprawa połączenia spółek „Aqua Planet” i MZN oraz budowy bloku energetycznego w Elektrowni „Siersza”. Nie zabrakło kwestii samochodu służbowego i rewitalizacji Rynku.

Burmistrz poinformował, że odpowiedź na te pytania nie jest możliwa na dzisiejszej sesji, gdyż zagadnienia są obszerne i należy poświęcić im dużo czasu i uwagi. Dlatego też zdecydował się przełożyć te kwestie na drugą część sesji, która odbędzie się za dwa tygodnie, tuż po referendum. Głosy niezadowolenia z tej decyzji utrzymywały się na sali jeszcze długo po zakończeniu sesji, gdzie część radnych pozostała, dyskutując z mieszkańcami.

Porządek obrad sesji (nadzwyczajnej) Rady Miasta Trzebini w dniu 14 stycznia 2013 r. (poniedziałek) godz. 9:00:

I. Otwarcie Sesji
II. Podjęcie uchwały Rady Miasta Trzebinia w sprawie stanowiska rady odnośnie referendum lokalnego zarządzonego na dzień 27.01.2013 r.
III. Podjęcie Uchwały Rady Miasta Trzebini – w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/204/VI/2012 z dnia 24 lutego dotyczącej sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia nr 742/14, o pow. 0,0555 ha, nr 2311/2 o pow. 0,0477 stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
IV. Informacja w sprawie realizacji przez Gminę zadań nałożonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
V. Informacja o działaniach gminy w sprawie zagrożeń ekologicznych na obszarze gminy takich jak:
a) zbiornik pomarglowy „Górka”
b) uciążliwości z terenu składowiska odpadów przy ul. Piłsudskiego
c) stan „Balatonu”
VI. Informacja dotycząca stanu realizacji uchwał R.M. w sprawie połączenia Spółek Aqua Planet Sp. z o.o. i Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. oraz o skutkach tego połączenia.
VII. Informacja w sprawie zapowiadanej inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni „Siersza”
VIII. Informacja w sprawie realizacji wniosku Zgromadzenia Sióstr Felicjanek z Krystynowa dotyczącego zapłaty za grunt zabrany pod inwestycje gminne.
IX. Informacja w sprawie wykorzystania samochodu służbowego Burmistrza Miasta do celów prywatnych i nieprawidłowości z tym związanych.
X. Informacja w sprawie możliwości działań dla przywrócenia należnej rangi Rynkowi w Trzebini – jako wizytówki Gminy i centrum miasta.
XI. Sprawy bieżące i wniesione.
XII. Zapytania i wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie sesji Rady Miasta.

Komentarze   
0 #21 Miriam 2013-01-18 22:17
niech sobie obetnie te kudły - fuj !!!!
Cytować
-1 #22 Internet - dodatek 2013-01-19 18:42
Zróbcie sobie mieszkańcy Trzebini gminne światłowody, "CUD" i dołączcie do niego najwyższy internet SAMI.

ps.

Google: "Barack Obama nie chce budować... Gwiazdy Śmierci".
Zapytanie złożyła wymagana ilość osób, dlatego prezydent opowiedział.

Burmistrza [jego pełnomocnik ds. informatyzacji] pracuje nad ideą, aby ułatwić mieszkańcom potwierdzanie tożsamości profilu zaufanego [ePUAP, epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany ] tu w Urzędzie Miasta, idea ma na celu potencjalne wykorzystanie tego do podpisywania elektronicznych list, zarówno zapytań, jak i np. list wymaganej ilości podpisów pod zainicjowaniem referendum na każde zapytanie. I tak może być, że każdy z Was mieszkańców zada pytanie, a jak ono uzyska wymaganą ilość e-podpisów, to burmistrz lub rada miasta, osobno albo wspólnie, będą odpowiadać na zadane pytania. Chcecie tego [dajcie pozytywny znak burmistrzowi Trzebini], ale sprawdźcie SAMI, czy dla Was, społeczeństwa obywatelskiego w gminie Trzebinia, dobry byłby e-podpis profil zaufany?

Niech żyje MIT - miasto innowacji Trzebinia.
Cytować
-1 #23 uwaga SAMI to kod 2013-01-19 19:51
Google: "Samorządowej Mikrospołecznoś ci Informacyjnej (SAMI)"
Cytować
-1 #24 MIT 2013-01-19 23:40
Czy komisarz od referendum ma elektroniczne formularze do zgłoszenia wniosku o referendum i elektroniczną listę poparcia inicjatywy danego referendum do podpisywania profilem zaufanym? Tak by nikt nie wiedział, kto podpisuje listę, nawet inicjatorzy referendum, tylko komisarz by wiedział, aby sprawdzić. Tylko jak byłoby wiadomo ile jest podpisów na liście? Ta idea to MIT, gmina by poszła z torbami, mając referendum za referendum, szyldy z lokalów by nie ściągano przez cały rok, a tu nowelizacja ustawy o referendum nadchodzi. Poza tym, względnie łatwo by było na koszt gminy się wypromować, wystarczyłoby zebrać towarzystwo, wymyślić dobre zapytanie spełniające kryteria z ustawy, elektronicznie złożyć wniosek i jak mieszkańcy podpiszą e-listę profilem zaufanym, to akcja, czy takie pytanie mogłoby być w referendum np.:

Czy jesteś za finansowaniem przez gminę budowy sieci światłowodowej obejmujące wszystkie osiedla i wsie wraz z dostępem do internetu?
Cytować
-1 #25 cd: MIT 2013-01-20 09:11
Przepraszam za po sobie napisanie, ale brakło mi wczoraj czasu. Jeżeli idea profilu zaufanego dla elektronicznej inicjacji inicjatywy referendum byłaby realna, czy nie oznacza to ułatwienia w możliwości oferowania odwołania ustawowego wójta...? Niekoniecznie, jeżeli byłaby, nie tworząc dodatkowych bytów, możliwość zgłoszenia do komisarza obywatelskiej inicjatywy ustawowej oceny organu i tylko oceny, nawet może w trybie jednakowego dla wszystkich zapytania zapisanego w ustawie albo skorzystanie z nowych możliwości znowelizowanej ustawy. Ta idea wywodzi się z przesłanki - pytania: Czy ma sens referendum odwołania działania organu po dwóch latach, skoro wyborcy wybrali, np., burmistrza i radnych na cztery lata? Zapewne byłyby głosy - i tak, i nie, to zależy. Zgadza się. Nie stosuje się jednak tego czegoś pośredniego. Internet i profil zaufany umożliwiają realizację tego w domu. Wyobraźmy sobie, że mieszkaniec kandyduje do rady osiedla i głosi - więcej światła na osiedlu i odpłatne rezerwacje miejsc parkingowy dla mieszkańców - zostaje wybrany, z burmistrzem i radnymi uzgadnia, że inwestycja w nowe lampy i parking, będzie w trzecim roku kadencji, ponieważ są inne ważniejsze wydatki, ale po dwóch latach grupa mieszkańców osiedla głosi odwołanie, bo - on obiecał nowe lampy i miejsca parkingowe, a ich nie ma no i te uzgodnienia z burmistrzem to lipa. Odwołać, czy nie odwołać? A co dopiero w sytuacji, gdy ktoś ma program na dwie kadencje, a nie "kupieckie pięciominutówki "? Uwierzyć, nie uwierzyć? Może zatem przydałaby się taka szybka internetowa metoda ustawowej oceny. Profil zaufany to umożliwiłby. I nie w cztery miesiące, ale w cztery tygodnie byłoby po temacie. Mam nadzieję, że udało mi się ukazać, że od metody i narzędzi może być w gminach inaczej.
Cytować
-1 #26 internet 2013-01-20 13:00
Pełnomocnik burmistrza ds. informatyzacji ma już od jakiegoś czasu w poprzednim roku uwagę na ten punkt potwierdzania profilu zaufanego w urzędzie i jego promocję. Podczepiłem idee pod wątek referendum. :oops:Ten MIT zależy od tego, czy mieszkańcy będą nim się posługiwali.
Cytować
-1 #27 MIT 2013-01-20 15:50
Tak, nie tylko punkt potwierdzania profilu zaufanego ma na uwadze, gminne forum też, e-wnioski i zapytania kierowane do rad osiedlowych i sołeckich również, podpisywanie akceptacji przez mieszkańców istotnych spraw gminy także, e-learningowe wspomaganie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w zakresie utrwalania wiedzy i umiejętności jakże by nie, i dalej, BIPy dla jednostek gminnych, cyfrowe szkoły, cyfrowy urząd - a to pod Wrotami Małopolski a to pod ePUAP, ciekawe, czy znowu będzie wahnięcie, no i ta małopolska sieć szerokopasmowa w gminie Trzebinia. Już dawno za takie MIT idee burmistrz Zbigniew Duda był nazywany wizjonerem. W Dani był, poznał ówczesną e/i-prawdę i w trzy lata chciał 30 lat nadrobić, i jeszcze informatykowi polecił - "aby wyszedł z informatyką na teren gminy". No i jak ten szedł i szedł, tak przez Kraków do ONZetu w Warszawie doszedł. Radni się nawet kiedyś burmistrza pytali, czemu kupuje urzędnikom kolorowe monitory, skoro wcześniej były czarno-białe (monochromatycz ne)? No ale zastał maszyny do pisania a zostawił komputery i sieć. Burmistrz Adam Adamczyk postępowo sieć rozbudował, wymienił komputery, jak te monitory monochromatyczn e, tak że już nie zajmują miejsca, cienkie monitory, że tylko inteligencja na ekranie jest. Burmistrz Stanisław Szczurek ma wolę i szansę na więcej. No i pewnie dlatego ma referendum. To chyba nie byłby za pilotażem w gminie e-komisarza z referendum zainicjowanym z pomocą profilu zaufanego. Chociaż, kto wie, taka idea, innowacyjna, nowoczesna opcja ustawowej oceny organu za cztery lata, to by go chyba jednak kusiła? Kto wie, czy nie będzie miał tego w programie wyborczym, niezależnie, tak czy inaczej wyszłoby w referendum.
Cytować
-1 #28 cd: MIT 2013-01-20 20:35
Jest przerwa w polityce, to trochę o starym trzebińskim pomyśle [o!, już będzie miał 10 lat] na bibliotekę multimedialną dla uczniów szkół gimnazjum i średnich. Idea jest taka: tworzy się regionalny fundusz wspomagania kształcenia kompetencji kluczowych metodą e-learning w zakresie utrwalania wiedzy i umiejętności, na który każdego roku przez 7 lat dotacje przekazują wszystkie samorządy w Małopolsce. Dla zobrazowania skali, niech to będzie wartość średnia, np,. w wielkości tej magicznej kwoty, jaka pojawia się w nurcie referendum, czyli roczna dotacja w wysokości 10 tys. rocznie. Ogólnie w ujętym okresie, łącznie w obszarze małopolski jest ok. 14 mln. Oczywiście z możliwością przekazania środków prywatnych (sponsora) i udziału środków unijnych. W tej idei za 10 lat wszyscy uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych mają dostęp do bogatej regionalnej multimedialnej biblioteki - w idei "sprawdź się". Trudno obecnie nawet zmyślać koszt utrzymania i działania tej m-biblioteki, ale jak poglądowo widać, powinien być rocznie raczej o wiele mniejszy na jednostkę samorządową. Nie jest jeszcze do końca poznane, czy taka idea obecnie miałaby dla siebie przestrzeń działania, dałaby się przekształcić w pomysł, który by zaprezentował burmistrz Trzebini na regionalnym forum samorządowym. Może to tylko MIT.
Cytować
-1 #29 NIE IDĘ!!! 2013-01-25 22:49
NIE WIERZĘ OBŁUDNIKOM, NIE IDĘ NA REFERENDUM!!!
Nie wierzę obłudnikom z trzebińskiego PiS-u, Razem dla Trzebini, Niezależności i Nowej Demokracji, dlatego nie idę na referendum.
Chyba nikt z nas nie chciałby, by do władzy w Trzebini ponownie doszli, kryjący się za plecami Mikołaja od koni, ludzie Adamczyka, Pierzchały czy pisowskiego tandemu Żuradzki & Szczęśniak.
Chyba nikt z nas nie chce, by w Wesołym Domku gnieździło się 200 albo więcej pociotków przyszłej referendalnej władzy i aby pieniądze trzebińskich podatników były szerokim strumieniem przejadane, jak to drzewiej bywało, zamiast spożytkowane na inwestycje dla dobra ogółu, jak to jest teraz właśnie, czego najlepszym przykładem jest budowa 3 stref aktywności gospodarczej czy termomodernizac ja aż 18 gminnych budynków, jak szkoły, domy kultury czy przedszkola.
Osobiście wolę Szczurka w przysłowiowe cztery litery pocałować niż Wujowi Adamowi i jego poplecznikom rękę podać. Nie jest Szczurek burmistrzem idealnym, ale i tak o wiele długości lepszym od słynnego Adama i wszystkich jego popleczników razem wziętych. Przykład jeden podam, choć mógłbym znacznie więcej. Przez 12 lat swoich „wspaniałych” rządów Wuj Adam ledwie zdołał jeden wniosek o dofinansowanie budowy strefy aktywności gospodarczej w Trzebini złożyć. Tymczasem rzekomo „zły” Szczurek w 2 lata 2 takie wnioski złożył i na oba pieniądze unijne dostał. Rachunek jest więc prosty: kto lepszym burmistrzem jest dla nas mieszkańców Trzebini. Nie Trzebiniak z krwi i kości w Bolęcinie zamieszkały, ale przybysz ze Świnnej Poręby w Beskidzie Małym.
Poplecznicy Adama do referendum mnie zrazili, bo jak mam odbierać ich cynizm, bezczelność i wielką jak ocean obłudę. O samowole obecnego burmistrza oskarżają, a samowoli dziesiątek, a chyba nawet setek, słynnego Wuja Adama nie widzą niczym ślepi, chociaż własnymi stopami niemal codziennie po nich kroczą. Nie mnie to jednak badać te występki, wszak są takie instytucje jak NIK, CBA czy prokuratura…
Strasznie jednak zdenerwowało mnie obłudne postępowanie popleczników Adama, jasną pomrocznością popularnie zwane, dlatego w niedzielę nawet nosa z domu nie wychylę, na referendum nie pójdę i basta!!!
I Wam też drodzy Trzebinianie moi mili dla dobra wspólnego tak radzę uczynić.
Cytować
-1 #30 Bryan 2019-12-03 21:53
Hej dzięki za wpis dla nas !

Have a look at my web page ... Jerzy Michal Kulas: https://carpark.auto.pl
Cytować
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.