Przeszło dwie godziny mieszkańcy Młoszowej dyskutowali nad podziałem pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. Ostatecznie doszli do porozumienia i postanowili je przeznaczyć na ogrodzenie placu zabaw oraz remont dachu budynku OSP.

zebranie wiejskie w Młoszowej

Zebranie wiejskie w Młoszowej

Propozycja przedstawiona na początku zebrania była inna. Sołtys i zarazem radna Bożena Adamczyk wyszła z wnioskiem, by kwotę 43130,30 zł przeznaczyć na zakup ogrodzenia terenu rekreacyjnego we wsi. Resztę na doposażenie OSP (2 200 zł), montaż tablicy informacyjnej (800 zł) i nasadzenie drzew na placu zabaw (1 100 zł). Jednak nie wszystkim ta propozycja się spodobała.

Radny Jarosław Kurdziel sugerował, by pieniądze z przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego przeznaczyć na remont dachu w budynku OSP, bo coraz bardziej przecieka (23 000 zł) i ogrodzenie placu zabaw (22 000). - Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze – argumentował.

Dyskusja była burzliwa. Część uczestników zebrania optowała za zakupem ogrodzenia, cześć kategorycznie była przeciw.

- Jestem zdeterminowana. Boisko obiecuje się nam od lat. Od czegoś trzeba wreszcie zacząć, a my zaczynamy od ogrodzenia. W tym roku wydaliśmy 3 tys. zł na zakup nasion trawy, którą chcemy posadzić – przekonywała sołtys Adamczyk.

Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk tłumaczył, że w Młoszowej żadnego boiska nie ma. Jest działka rekreacyjna. Jeśli mieszkańcy chcą boiska, w pierwszej kolejności należy wskazać lokalizację dla tego obiektu, wykonać projekt inwestycji, a następnie etapami realizować zadanie, a nie zaczynać od grodzenia łąki „w szczerym polu”. Poza tym pieniądze zabezpieczone na zakup ogrodzenia to tylko część wydatków potrzebnych na jego wykonanie. Trzeba jeszcze zapłacić za montaż. A na to wieś środków już nie ma. Całe przedsięwzięcie musi być bowiem wykonane zgodnie z przepisami.

- Po co grodzić teren, na którym nic nie ma. To mało efektywne wykorzystywanie pieniędzy – mówiono na zebraniu.

Ostatecznie burmistrz Jarosław Okoczuk zadeklarował, że w przyszłorocznym projekcie budżetu gminy zabezpieczy pieniądze na opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego w Młoszowej. I będzie zabiegał o realizację inwestycji w latach kolejnych po uprzednim uregulowaniu prawnym drogi dojazdowej.

W tej sytuacji mieszkańcy przegłosowali wydatkowanie przyszłorocznego funduszu dla wsi na remont dachu OSP w Młoszowej (23 630,30 zł), ogrodzenie placu zabaw (22 000 zł), nasadzenie drzew (1 100) i montaż tablicy ogłoszeniowej (800 zł). Ich propozycję musi jeszcze przegłosować rada Miasta Trzebini.

zebranie sołeckie w Młoszowej

 Sołtys Bożena Adamczyk i burmistrz Jarosław Okoczuk