O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu RP jeszcze w tej kadencji parlamentarnej celem przyjęcia specjalnej specustawy dla Trzebini w związku z problemem pogórniczych zapadlisk zaapelował do marszałek Sejmu burmistrz Jarosław Okoczuk.

 konferencja copy

W briefingu, poza burmistrzem Jarosławem Okoczukiem, uczestniczyli również Karolina Cyran, przedstawicielka Rady Osiedla Energetyków, Józef Dziedzic, przewodniczący Rady Osiedla Gaj, Mateusz Król, przewodniczący Rady Osiedla Siersza, Anna Kawala, sekretarz gminy, Tomasz Żołądź, zastępca burmistrza, Janusz Siemek, radny. Ponadto Mirosław Cholewa, zastępca burmistrza

Dokładnie rok temu, 20 września 2022 roku, na cmentarzu parafialnym w Trzebini zapadła się ziemia, pochłaniając 40 grobów, w których spoczywało 61 zmarłych. Zapadlisko zlikwidowano. Ale problemu deformacji nieciągłych, z jakimi zmaga się Gmina, do końca wciąż nie rozwiązano.

W środę 20 września 2023 roku burmistrz Jarosław Okoczuk, podczas briefingu prasowego, zapowiedział, że wyśle do parlamentarzystów wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu RP i Senatu RP jeszcze w tej kadencji parlamentarnej celem przyjęcia specjalnej specustawy dla Trzebini. Tak też zrobił. Gmina od wielu miesięcy zmaga się z problemem deformacji nieciągłych, będących skutkiem działalności zlikwidowanej KWK „Siersza”. Projekt dokumentu, opracowany we współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego, został już przekazany do Sejmu. Znajduje się tam wiele zapisów, rozwiązujących bieżące kwestie niezwykle istotne dla naszej gminy w sprawie: planów zagospodarowania przestrzennego, odszkodowań, wywłaszczeń w wyniku zapadlisk, itp.

konferencja1

Spotkanie zorganizowano w rejonie cmentarza, gdzie przed rokiem zapadła się ziemia

Burmistrz zawnioskował ponadto o przyjęcie dedykowanego Trzebini programu, wzorowanego na Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym, w którym zapisana zostanie wieloletnia pomoc rozwojowa dla Trzebini z budżetu państwa na odbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz budowę nowych bloków mieszkalnych. Z użytkowania – prawdopodobnie na zawsze – wyłączono całe połacie terenu, m.in. stadion sportowy, korty tenisowe, liczną infrastrukturę rekreacyjną, w tym część ogródków działkowych.

konferencja2