LXVII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 28 września 2023 r., o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Miasta, ul. Narutowicza 10, III p.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia się następująco:

I Otwarcie sesji

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad

III Sprawozdanie za I półrocze 2023r. z działalności Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie, Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, Związku Gmin Jurajskich, Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Stowarzyszenia "Aglomeracja Chrzanowska" oraz Miast Partnerskich Gminy Trzebinia.

IV Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2023

2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej

3) Zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2023r. nr LXIV/523/VIII/2023 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach: Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini

5) Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży dla nieruchomości położonej w obrębie Wodna, stanowiącej własność Gminy Trzebinia

6) Wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027

V Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami

VI Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za I półrocze 2023 r.

VII Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023 r.

VIII Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

IX Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

X Sprawy bieżące i wniesione

XI Zapytania i wolne wnioski

XII Zamknięcie sesji