Na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Trzebini (w rejonie skrzyżowania z ul. Strzelniczą), pojawi się nowe oświetlenie. Zamontuje je zarządca drogi przy współudziale finansowym gminy.

przejscie

Nowe oświetlenie zostanie zamontowane także na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Trzebini

Koszt wykonania alternatywnego oświetlenia pasów na jezdni wynosi 31.585 zł. Gmina pokryje połowę tych kosztów (do kwoty 15.792 zł). Pieniądze pochodzą z oszczędności po przetargach.

Przypomnijmy, przejście dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Trzebini będzie kolejnym na drodze wojewódzkiej, gdzie pojawi się dodatkowe oświetlenie.
W 2018 roku gmina Trzebinia zwróciła się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o ujęcie w „Programie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” czterech takich inwestycji. Rok temu ZDW zrealizował dwie – na drodze wojewódzkiej przecinającej Myślachowice.

Wiosną tego roku ZDW poinformował, że dodatkowe oświetlenie zamontuje także na pasach na ul. Trzebińskiej w Myślachowicach (przy skrzyżowaniu z ul. Chrzanowską). A niedawno, że lampy zostaną zamontowane także na przejściu na ul. Piłsudskiego w Trzebini.