Spotkanie na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Chrzanowie
Rozwijanie lokalnej gospodarki przez włączenie społeczne: nowe perspektywy dla osób z niepełnosprawnościami. Chrzanów staje się miejscem, gdzie każdy ma szansę na rozwój zawodowy i osobisty, niezależnie od swoich ograniczeń.
  1. Spotkanie informacyjne dotyczące przedsiębiorstw społecznych.
  2. Przykłady działających przedsiębiorstw i ich wpływ na lokalną społeczność.
  3. Informacje o możliwościach finansowania nowych miejsc pracy.
  4. Zaproszenie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli na spotkanie 17 kwietnia 2024 r.

W świecie, gdzie równość szans dla każdego staje się nie tylko marzeniem, ale rzeczywistością, Chrzanów wyznacza nowe standardy. Już 17 kwietnia 2024 r., w godzinach 17:00 – 19:00, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otwiera swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych tematyką zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie „Przedsiębiorstwo społeczne – miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami” to szansa na zgłębienie wiedzy o przedsiębiorstwach społecznych, które stawiają na inkluzywność i równość.

Podczas spotkania, które poprowadzą Dorota Kobylec i Mariusz Lachor z Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, uczestnicy poznają nie tylko teorię, ale i praktyczne przykłady przedsiębiorstw, które z sukcesem włączają do życia zawodowego osoby z niepełnosprawnościami. To okazja, by zobaczyć, jak przedsiębiorczość może iść w parze z misją społeczną, tworząc wartość dodaną dla całej społeczności.

Spotkanie rzuca światło na aktualne możliwości finansowe, które mogą wspierać tworzenie nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami w ramach przedsiębiorstw społecznych. To ważna informacja dla tych, którzy myślą o założeniu takiego przedsiębiorstwa lub chcieliby poszerzyć swoją działalność o aspekt społeczny.

Wszystkich mieszkańców, a szczególnie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tworzeniu inkluzji na rynku pracy, zachęcamy do udziału. To nie tylko okazja do zdobycia cennej wiedzy, ale także przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Chrzanów pokazuje, że integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest nie tylko możliwa, ale i niezbędna dla budowania silnej, otwartej na różnorodność społeczności.


Urząd Miejski