Czasopismo "Perspektywy" po raz kolejny przeprowadziło ranking najelpszych liceów i techników w kraju. W małopolskim rankingu znalazły się trzy placówki z powiatu chrzanowskiego: I i II LO w Chrzanowie oraz LO im. kard.Wyszyńskiego w Libiążu.

Najlepiej w rankingu dotyczącym województwa małopolskiego wypadło I LO w Chrzanowie im. Stanisława Staszica. Uplasowało się najwyżej spośród szkół powiatu chrzanowskiego, czyli na 29 pozycji. Tuż za nim, na miejscu 30 znalazło się LO im, Stefana Kard. Wyszyńskiego w Libiążu. II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zajęło miejsce poza pierwszą pięćdziesiątką, a mianowicie 87.

Szkoły oceniane były wedle czterech kryterów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. W rankingu uwzględnione zostały szkoły, w których ubiegłoroczną maturę zdawało minimum 12 maturzystów, a pod uwagę brano wyniki matury ze wszystkich pzredmiotów obowiązkowych i dodatkowych.