W środę, 18 września odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w nowym składzie. Przewodniczącym jest Andrzej Uryga, Starosta Chrzanowski. Wiceprzewodniczącym wybrano jednogłośnie Henryka Sawkę.

Rada Społeczna Szpitala już działa w nowym składzie

W skład Rady wchodzi 12 członków: Mieczysława Bartosik, Edward Chamik, Teresa Jarczyk, Stanisława Kasperczyk, Henryk Kędziora, Małgorzata Kowalska, Teresa Litwińska, Henryk Sawka, Maria Siuda, Iwona Tarabuła, Grażyna Trojanowska, Janusz Szczęśniak oraz Andrzej Uryga.

- Aktualna sytuacja szpitala w Chrzanowie jest trudna, ale zrobimy wszystko, by nie dopuścić do jego zamknięcia - zaznaczył Starosta Andrzej Uryga.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

e) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.