Organizacje pozarządowe działające w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą ubiegać się o pieniądze z tzw. małych grantów. Zainteresowanie tą formą dotacji jest coraz większe. 

NGO – nasze oczko w głowie. Doceniamy społeczników, pomagamy finansowo

O przyznaniu pieniędzy dla danej organizacji decyduje Zarząd Powiatu Chrzanowskiego. Środki zdobywają te NGO, które mają w planach organizację ciekawych przedsięwzięć. Często wiele z nich nigdy nie pojawiłoby się w lokalnym kalendarium wydarzeń, gdyby nie pozyskane przez organizatorów pieniądze z małych grantów.  Dzięki temu niektóre z nich na stałe wpisały się w krajobraz imprez. Jest to na przykład Herbatka u Zieleniewskich w Trzebini, Wakacyjna Liga Futsalu, KCH Enduro Dynamit, imprezy patriotyczne Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, a także wydarzenia Stowarzyszenia Przyjaciele Staszica oraz spektakle teatralno-muzyczne  Stowarzyszenia Teatralno-Filmowe Studio.

Mały grant to szansa dla NGO na realizację ciekawej inicjatywy, na którą sama nie ma funduszy. Każda NGO może wnioskować o dotację dwa razy w roku. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga: to nie 3 miesiące!). Jednorazowa wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Na 2020 rok powiat przeznaczył 100 tys. zł na małe granty. Dla porównania: w  2017 roku - 60 tys. zł , a w 2018 roku – 70 tys. zł, w 2019 roku – 97 tys. zł.

Zainteresowanie organizacji tą formą dotacji jest coraz większe. W 2019 roku małe granty otrzymało 20 NGO (dla porównania: w 2017 roku – 15 NGO, w 2018 roku – 17 NGO). W 2012 roku dofinansowanie otrzymały dwie organizacje (była to Chrzanowska Liga Futsalu oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty). Przeznaczono wtedy na ten cel 17 tys. zł.

Zarówno zainteresowanie NGO, jak i suma dofinansowania rosły w kolejnych latach: w 2013 r. przeznaczono na małe granty 28 tys. zł, w 2014 r. – 36 tys. zł, w 2015 r. – 53,5 tys. zł, w 2016 r. – 51 tys. zł.  

Od 2012 roku wśród organizacji, które otrzymały małego granta są wyróżnieni Nagrodą „Optimo modo” - „W najlepszy sposób” (nagroda dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego). Te NGO mają zagwarantowaną maksymalną kwotę dotacji (10 tys. zł). Warunkiem jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.

 

Czy wiesz, że…

Powiat chrzanowski współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W 2019 roku ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”, którego wykonawcą jest Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów. Na organizację tych dwóch imprez stowarzyszenie otrzymało z powiatu 14,5 tys. zł.

W 2020 roku powiat chrzanowski ogłosi kolejny konkurs na organizacje rajdów rowerowych.