POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY I ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

18.10.2018r. w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie  podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną  przez Rektora dr Andrzeja Zduniaka, a Komendą Powiatową Policji    w Chrzanowie, reprezentowaną przez Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie mł.insp. Michała Gamrata.

 

Celem porozumienia jest  współpraca w  zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczo – opiekuńczej oraz terapeutycznej i promocyjnej.

Dokument umożliwia różnego rodzaju działania m.in. na rzecz bezpieczeństwa, a także   podnoszenie  świadomości, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju społecznego ruchu kulturalnego, wspieranie edukacji, sztuki i wychowania młodzieży oraz umożliwienie odbywania studenckich praktyk zawodowych w naszej jednostce,co pozwoli młodym ludziom na zapoznanie się z funkcjonowaniem naszej instytucji jako potencjalnego miejsca ich pracy i przyszłej kariery zawodowej. 

Niezwykle ważnym aspektem zawartym w dokumencie jest umożliwienie funkcjonariuszom Policji uziału w organizowanych przez WSB spotkaniach, konferencjach i sympozjach oraz wystawienie stoisk informacyjnych popularyzujących problematykę bezpieczeństwa.

Strony uzgodniły ponadto, że w swoich działaniach będą promować ideę bezpieczeństwa, tolerancji oraz wzajemnej akceptacji.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.