Bądź trzeźwy na drodze w Trzebini

Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie mł. insp. Michał Gamrat wyraził chęć przystąpienia podległej mu jednostki do partnerstwa w Kampanii pn. „Bądź trzeźwy na drodze”.

Z zaproszeniem Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie  do Kampanii wystąpił Urząd Miasta w Trzebini, który z kolei na zaproszenie od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, podjął działania o charakterze informacyjno–edukacyjnym. 

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowanych zostało wiele wspólnych działań mających na celu w szczególności zwiększenie społecznej świadomości istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw w ruchu drogowym związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Większa część zaplanowanych do realizacji działań odbędzie się podczas imprez: „Dni Trzebini”, „Powrotu do przeszłości”, a także podczas  „Relaksacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków-Trzebinia”. Serdecznie zapraszamy