Ostrzeżenie hydrologiczne: Możliwe podtopienia w powiecie chrzanowskim do 8 lipca
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące możliwych gwałtownych wzrostów poziomu wody. Mieszkańcy powinni być przygotowani na potencjalne podtopienia i przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne dla powiatu Chrzanowskiego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o możliwych gwałtownych wzrostach poziomu wody w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 17:01 dnia 7 lipca 2024 roku do północy 8 lipca 2024 roku. Szczególnie zagrożone są zlewnie dopływów górnej Wisły, mniejsze rzeki oraz obszary zurbanizowane na terenie województwa małopolskiego.

Prognozowane skutki intensywnych opadów deszczu

Intensywne opady deszczu mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów poziomu wody, co z kolei może skutkować podtopieniami. W zlewniach kontrolowanych, przy wyjątkowo intensywnych opadach, istnieje ryzyko przekroczenia stanów ostrzegawczych, a w krótkim okresie także stanów alarmowych. Mieszkańcy powinni być świadomi ryzyka i przygotowani na ewentualne działania związane z ochroną swojego mienia.

Zmiana ostrzeżenia i nowe obszary zagrożenia

Ostrzeżenie zostało rozszerzone o zlewnię Małej Wisły od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zwraca szczególną uwagę na te obszary, gdzie intensywne opady mogą prowadzić do jeszcze większego ryzyka powodziowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 90%, co oznacza, że mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i monitorować sytuację na bieżąco.

Źródło informacji i wskazówki dla mieszkańców

Informacje zostały przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie. Mieszkańcy powinni śledzić komunikaty lokalnych władz i mediów, aby być na bieżąco z sytuacją hydrologiczną. Zaleca się również zabezpieczenie mienia i przygotowanie się na możliwe podtopienia.

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 7 lipca 2024, godzina 17:00.


Na podstawie: PCZK