Hydrologiczne ostrzeżenie I stopnia: możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody w Małopolsce
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie wydało ostrzeżenie o możliwych gwałtownych wzrostach poziomu wody w regionie. Mieszkańcy powinni być przygotowani na ewentualne podtopienia i monitorować lokalne prognozy pogodowe.

Ostrzeżenie hydrologiczne dla regionu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o pierwszego stopnia ostrzeżeniu hydrologicznym, które obowiązuje od godziny 12:00 do 23:00 dnia 8 lipca 2024 roku. Ostrzeżenie dotyczy zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy, a także mniejszych rzek i terenów zurbanizowanych w województwie małopolskim. W tych miejscach mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody.

Prognozy pogodowe i ryzyko podtopień

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami burzowymi, mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na możliwość podtopień. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych istnieje ryzyko gwałtownych wzrostów poziomu wody. W przypadku bardzo intensywnych opadów, poziom wody może przekroczyć stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe.

Źródło informacji i prawdopodobieństwo zjawiska

Ostrzeżenie zostało wydane na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi aż 80%, co sugeruje wysoką szansę na zaistnienie zagrożenia.

Apel do mieszkańców

Mieszkańcy powinni monitorować lokalne prognozy pogodowe i być przygotowani na ewentualne podtopienia. Zaleca się zabezpieczenie mienia oraz unikanie przebywania w pobliżu rzek i innych zbiorników wodnych w czasie obowiązywania ostrzeżenia. W razie potrzeby należy kontaktować się z lokalnymi służbami ratunkowymi.


Źródło: PCZK