PSZOK-i skończyły pierwszy rok

Minął już rok odkąd Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie wziął na siebie prowadzenie trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i przeprowadził wnich organizacyjną rewolucję. Po ilości przywożonych odpadów można uznać, że te zmiany przypadły mieszkańcom do gustu.

Ponad 16,5 tysiąca razy mieszkańcy gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia odwiedzili trzy PSZOK-i w ciągu pierwszego roku ich działalności w nowej formule, zostawiając w nich 2 814 ton różnego rodzaju odpadów.

- Te liczby pokazują, że wprowadzone przez nas zmiany w organizacji PSZOK-ów odpowiadają mieszkańcom. Ale co jeszcze ważniejsze – z roku na rok odnotowujemy coraz wyższą frekwencję, co bardzo nas cieszy. Bo im więcej osób właśnie do takich wyznaczonych miejsc przywozi swoje odpady, tym lepiej wypada selektywna zbiórka, a więc jeszcze więcej odpadów możemy przekazać do recyklingu. A im więcej odpadów w PSZOK-ach, tym mniej na dzikich wysypiskach w okolicznych lasach – podkreśla Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący zarządu ZMGK.

Gruz i odpady poremontowe na czele

To właśnie te dwa rodzaje odpadów, a także odpady zielone i wielkogabarytowe, stanowiły największą część spośród wszystkich przyjętych w PSZOK-ach. W ciągu minionego roku było to w sumie 2 478,1 ton tych rodzajów odpadów. Często mieszkańcy przywozili też tekstylia i ubrania, opony, kartony i odpady niebezpieczne takie jak farby czy kleje.

Mieszkańcy pokochali bazarki

Zainteresowanie bazarkami przerosło najśmielsze oczekiwania ich twórców. Udostępnienie mieszkańcom łatwo dostępnego miejsca, w którym mogą zostawić używane, ale nadal sprawne czy zdatne do użycia przedmioty, okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i to od samego początku ich działalności.

- Wymiana „asortymentu” następuje tam tak szybko, że często nie jesteśmy w stanie nawet zrobić zdjęć zostawionym tam przedmiotom, żeby ogłosić je na lokalnych grupach np. na Facebooku i zainteresować nimi potencjalnych odbiorców. Niektóre rzeczy potrafią znaleźć nowego właściciela w ciągu kilku minut. Tak dzieje się głównie z wszelkiego rodzaju elektroniką. Ale w bazarkach zdarza się upolować też prawdziwe perełki mające kilkanaście, kilkadziesiąt lat – mówi Arkadiusz Pypłacz i zaraz dodaje, że jeden z burmistrzów znalazł na bazarku piękne wazoniki, które teraz stoją w urzędzie.

Bazarki nie były jedyną nowością, jaką wprowadzono od 1 lipca ubiegłego roku. Wówczas PSZOK-i przeszły całkowitą reorganizację. Związek zdecydował, że będą otwarte przez 5 dni w tygodniu, w tym w każdą sobotę, a nie tak jak wcześniej przez 3. Podwojono też załogę każdego z Punktów, aby obsługa mieszkańców była płynniejsza. Temu ostatniemu ma też służyć wprowadzenie indywidualnych kart użytkownika PSZOK.

Odbierz swoją kartę PSZOK

Od maja tego roku w PSZOK-ach funkcjonuje kolejne ułatwienie dla mieszkańców. To indywidualna karta z kodem kreskowym przypisana do danej nieruchomości. Zautomatyzowała ona proces rejestracji osób oddających odpady, bo kartę wystarczy zeskanować w czytniku, bez konieczności wypełniania papierowego oświadczenia. Jest też druga korzyść z tego systemu – posiadacz karty może w aplikacji EcoHarmonogram sprawdzić dokładnie ile i jakie odpady już oddał, bo każdy rodzaj jest zliczany oddzielnie.

Jedną kartę dla nieruchomości (lub mieszkania – w przypadku zabudowy wielorodzinnej) można wyrobić sobie bezpłatnie. Wnioski są przyjmowane w Punkcie Obsługi Mieszkańca (Chrzanów, ul. Sokoła 30) oraz w każdym PSZOK-u. Można go też złożyć przez ePUAP.

Zapraszamy do PSZOK-ów

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się:

- w Chrzanowie, ul. Stara Huta 5

- w Libiążu, ul. Gromiecka (teren oczyszczalni ścieków)

- w Trzebini, ul. Piłsudskiego (teren byłego składowiska odpadów)

Każdy z nich jest czynny we wtorki i środy w godz. 11:30 - 18:00, a od czwartku do soboty w godz. 7:30 - 14:00.

Można tam oddać każdy rodzaj odpadów segregowanych, a zwłaszcza te, których nie należy wrzucać do kolorowych pojemników lub worków służących do selektywnej zbiórki. W PSZOK-ach odpady są przyjmowane nieodpłatnie, w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Limity dotyczą jedynie kilku ich rodzajów: opon (8 sztuk/rok/nieruchomość), odpadów rozbiórkowych i poremontowych (500 kg/rok/nieruchomość), materiałów izolacyjnych (1 metr sześcienny/rok/nieruchomość), odpadów zielonych (500 kg/rok/nieruchomość). Odpłatnie przekazać można odpady ponad obowiązujące limity.