Informujemy, że została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIKI” Mieczysław Jakubowski na utworzenie i prowadzenie PSZOK-ów dla mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Miejsca, w których zorganizowane będą PSZOK-i:

  • Chrzanów, ul. Stara Huta 5
  • Libiąż, ul. Gromiecka (teren oczyszczalni ścieków)
  • Trzebinia, ul. Piłsudskiego (teren dawnego składowiska odpadów)

Zgodnie z zawartą umową od 02.01.2020 r. PSZOK-i będą funkcjonować trzy dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin w każdym dniu.

O dniach i godzinach otwarcia PSZOK-ów poinformujemy Państwa przed ich uruchomieniem.