In memoriam

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Grzegorza Norysa

Wieloletniego i oddanego pracy
dla dobra społeczności lokalnej i na rzecz rozwoju Gminy Babice

Radnego Gminnej Rady Narodowej w latach 1988-1990
Przewodniczącego Rady Gminy Babice
w kadencji: 1990-1994 i 1994-1998
oraz w kadencji 1998-2002 w latach 2000-2002


pogrążonej w smutku
RODZINIE I BLISKIM

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
w tych trudnych chwilach
składają

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Biel

 

Wójt Gminy Babice

Radosław Warzecha