Modernizacja ujęcia wody w Płokach zakończona
Prace modernizacyjne na ujęciu wody w Płokach dobiegły końca. Zakończenie tych działań to wynik współpracy kilku wydziałów, co pozwoliło na osiągnięcie imponujących efektów. Mieszkańcy mogą teraz cieszyć się nowoczesnym i bardziej wydajnym systemem wodociągowym.

Zakres prac modernizacyjnych na ujęciu wody

Zakończona modernizacja na ujęciu wody w Płokach obejmowała szeroki zakres działań, które miały na celu poprawę infrastruktury oraz zwiększenie wydajności systemu. Przede wszystkim dokonano wymiany rurociągów technologicznych źródła, co jest kluczowe dla utrzymania jakości wody na odpowiednim poziomie. Zlikwidowano również starą betonową studzienkę wodomierzową, a w jej miejsce zamontowano nową zasuwę DN 150.

Ważnym elementem modernizacji była także zabudowa nowej studni. Dotychczasowa, stalowa konstrukcja została zastąpiona nowoczesną studnią DN 1800 HDPE. Nowa studnia nie tylko spełnia wyższe standardy techniczne, ale także zapewnia lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami.

Prace nad systemem drenażowym i nowym ogrodzeniem

Oprócz wymiany rurociągów i studni, dokonano również kompleksowej wymiany armatury wodociągowej. Prace te miały na celu poprawę funkcjonalności oraz długoterminowej niezawodności systemu. Kolejnym etapem było oczyszczenie systemu drenażowego, co jest istotne dla utrzymania odpowiedniego przepływu wody oraz zapobiegania ewentualnym awariom.

Prace modernizacyjne objęły również wymianę korytek odwadniających, które biegną przez teren źródła. Nowe korytka zapewniają lepsze odprowadzanie wody, co jest kluczowe dla utrzymania infrastruktury w dobrym stanie. Dodatkowo, na terenie źródła ustawiono nowe ogrodzenie, co zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed nieuprawnionym dostępem.

System alarmowy i wsparcie techniczne

Ostatnim, ale równie ważnym elementem modernizacji było zainstalowanie nowego systemu alarmowego. Prace te zostały wykonane przez pracowników Wydziału Głównego Energetyka. Nowoczesny system alarmowy zapewnia szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa całej infrastruktury.

Prace modernizacyjne na ujęciu wody w Płokach były możliwe dzięki zaangażowaniu brygad Wydziału Produkcji Wody oraz Wydziału Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej, przy wsparciu pracowników Wydziału Mechanicznego. Efekty ich wspólnej pracy można zobaczyć na zdjęciach, które dokumentują stan źródła przed, w trakcie oraz po zakończeniu modernizacji.

Zakończenie prac modernizacyjnych na ujęciu wody w Płokach to ważny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do czystej i bezpiecznej wody. Nowoczesna infrastruktura to gwarancja niezawodności oraz długoterminowej efektywności systemu wodociągowego.


Na podstawie: Wodociągi Chrzanowskie