Coraz bliżej powstania żłobka w gminie Libiąż

Dnia 2 października 2014 r. Rada Miejska w Libiążu   podjęła 2 ważne uchwały  z punktu widzenia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Są to:

 

 

1. Uchwała Nr XL/272/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014 r.  w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Libiąż wraz z załącznikami.

 

2. Uchwała Nr XL/273/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.

 

 

Ponieważ prowadzeniem żłobka na terenie gminy Libiąż jest aktualnie zainteresowany podmiot prywatny, który prowadzi taką placówkę w Trzebini, bardzo prosimy rodziców zainteresowanych posłaniem swoich pociech do żłobka od 1 stycznia 2015 r., o kontakt  z właścicielem placówki - Jolantą Strasz pod nr tel. 502 705 996 lub 32 646 24 65. Więcej informacji o żłobku w Trzebini można przeczytać na stronie internetowej: www.bombik.edu.pl.

 

 

   

Strona Urzędu Miejskiego w Libiążu, http://www.libiaz.pl/, http://www.libiaz.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=3443&lang=pl