Gwałtowne wzrosty stanów wody - ostrzeżenie od Urzędu Miejskiego
W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami burzowymi, mieszkańcy Małopolski powinni przygotować się na możliwe gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach. Ostrzeżenie hydrologiczne obowiązuje od godziny 11:00 dnia 3 czerwca do północy 4 czerwca 2024 roku.
  1. Gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach.
  2. Ostrzeżenie obowiązuje od 3 czerwca do 4 czerwca 2024 roku.
  3. Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy.
  4. Prognozowane lokalne podtopienia.

W związku z prognozowanymi burzami, w Małopolsce może dojść do gwałtownych wzrostów stanów wody w mniejszych rzekach i zlewniach zurbanizowanych. Szczególnie narażone są obszary w zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy. W przypadku intensywnych opadów, poziom wody w rzekach może przekroczyć stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe.

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 11:00 dnia 3 czerwca 2024 roku do północy 4 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przewidywaniami, prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych wzrostów poziomu wody wynosi 75%. Mieszkańcy powinni być przygotowani na możliwe lokalne podtopienia, zwłaszcza w obszarach miejskich, gdzie intensywne opady mogą spowodować szybki wzrost poziomu wody.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że opady burzowe mają charakter punktowy i intensywny, co może prowadzić do szybkiego wzrostu poziomu wody w miejscach ich wystąpienia. W związku z tym, mieszkańcy powinni zachować ostrożność, szczególnie w pobliżu mniejszych rzek i terenów nisko położonych.

Prognozowane warunki atmosferyczne stwarzają ryzyko dla mniejszych rzek i zlewni zurbanizowanych. Odpowiednie służby apelują o monitorowanie sytuacji i stosowanie się do wydawanych zaleceń, aby zminimalizować potencjalne skutki gwałtownych wzrostów poziomu wody.


Źródło: Urząd Miejski