Dbajmy o wodę w upalne dni: unikajmy podlewania i napełniania basenów

W obliczu nadchodzących wakacji i przewidywanych upałów, ważne jest, abyśmy wszyscy odpowiedzialnie korzystali z zasobów wodnych. Intensywne zużycie wody może prowadzić do problemów z jej dostawami oraz obniżeniem ciśnienia w sieci wodociągowej.

  1. Retencja wody w gospodarstwach domowych.
  2. Podlewanie ogrodów wodą deszczową.
  3. Napełnianie basenów w godzinach nocnych.
  4. Zgłaszanie problemów z dostawami wody.

Wodociągi Chrzanowskie apelują o rozsądne gospodarowanie wodą, zwłaszcza podczas ekstremalnych upałów. Intensywne podlewanie ogrodów oraz napełnianie basenów może prowadzić do spadków ciśnienia na końcowych odcinkach sieci wodociągowej, co z kolei wpływa na jakość dostarczanej wody.

Jednym z kluczowych działań, które możemy podjąć, jest retencja wody w gospodarstwach domowych. Wykorzystywanie wód opadowych do podlewania trawników i ogródków jest efektywnym sposobem na zmniejszenie zużycia wody pitnej. W ten sposób możemy przyczynić się do stabilnego zaopatrzenia w wodę podczas upałów.

W przypadku konieczności napełniania przydomowych basenów i zbiorników wodą pitną z kranu, Wodociągi Chrzanowskie zalecają, by robić to w porze nocnej. Pozwoli to na zmniejszenie obciążenia sieci wodociągowej i zminimalizowanie niedoborów wody wykorzystywanej do celów bytowych.

W razie stwierdzenia problemów w ciągłości dostaw wody lub pogorszenia się jej jakości prosimy o zgłaszanie tych przypadków do dyspozytorni Wodociągów Chrzanowskich na nr 994.

Dbajmy wspólnie o zasoby wodne, aby cieszyć się bezproblemowym dostępem do wody przez całe lato. Nasze codzienne decyzje mogą mieć duży wpływ na komfort życia całej społeczności.
Na podst. Wodociągi Chrzanowskie