W ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Babice w 2019 roku Gmina Babice udzieliła dotacji ze środków budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła

na nowe źródło ciepła, dla potrzeb ogrzewania mieszkań i budynków mieszkalnych. Wysokość dotacji wynosiła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3000,00 zł.
W roku 2019 podpisano 40 umów na wymianę pieców c.o. na łączną kwotę 120 000,00 zł.

Realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy <a href=Babice " />