17 stycznia br. odbyła się wideokonferencja dot. budowy mostu w Jankowicach.

Informacja dot. rozbudowy mostu w Jankowicach

17 stycznia br. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami m.in. Zarządu Województwa Małopolskiego, władz samorządowych, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Podczas spotkania omawiane były kwestie dotyczące przebudowy istniejącego mostu w Jankowicach oraz budowy mostu tymczasowego.

 

Most tymczasowy o łącznej długości około 280 metrów i szerokości około 12 metrów zostanie poprowadzony po trasie równoległej do odcinka drogi wojewódzkiej podlegającej wyłączeniu z ruchu komunikacyjnego na czas rozbudowy mostu istniejącego na rzece Wisła. Nośność projektowanego obiektu to 40 ton. Jego budowa planowana jest w roku bieżącym.

 

Natomiast most docelowy będzie obiektem klasy I o szerokości ponad 12 metrów z jednostronnym chodnikiem oraz ciągiem pieszo-rowerowym powiązanym z istniejącą Wiślaną Trasą Rowerową. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2023-2024.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy do osób zaangażowanych w realizację tej ważnej dla gminy Babice inwestycji, w szczególności do Pana Łukasza Smółki – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Pani Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.