Uprzejmie informujemy mieszkańców Olszyn i Włosieni, że Starosta Chrzanowski podpisał umowę z firmą geodezyjną na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Olszyny i Włosień

Informacja dla mieszkańców
Zgłoszenie zmian - Olszyny
Zgłoszenie zmian - Włosień