24 przedszkolaków z 10 placówek w gminie wzięło udział w VI Gminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej Dla Przedszkolaków „„Let's sing!”. Organizatorem wydarzenia było Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści w Trzebini.

 Koncert Finałowy

Po finałowym koncercie z udziałem burmistrza Jarosława Okoczuka

Konkurs miał na celu wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, propagowanie śpiewu i nauki języka poprzez piosenki, rozwijanie słownictwa oraz motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób. Był też okazją do spotkania się i zaprezentowania uzdolnień dzieci na szerszym forum. W tym roku poziom występów był bardzo wysoki i jury konkursowe miało trudne zadanie. Ocenie podlegały: poprawność językowa, dykcja, interpretacja, walory głosowe, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.

Spośród wszystkich uczestników jury wyłoniło 9 finalistów oraz przyznało 3 wyróżnienia. Laureaci konkursu wystąpili podczas Koncertu Finałowego, który odbył się 28 kwietnia 2022 r. w Niepublicznym Przedszkolu Chmurkowe Opowieści w Trzebini. Uczestnicy odebrali nagrody oraz zaprezentowali swoje piosenki przed zgromadzoną publicznością.

(Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści w Trzebini)

Konkurs Lets sing

Uczestnicy finałowego koncertu