Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się III sesja Rady Gminy Babice.

1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek: 3069/1 o pow. 0,0234 ha, 3069/2 o pow. 0,0309 ha, 3069/36 o pow. 0,0311 ha położonych w obrębie Jankowice na powiększenie nieruchomości nr 1190/3, 1215/2, 1190/6.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny działki nr 2862/1 o pow. 0,0417 ha położonej w obrębie Olszyny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice na rok 2019.
11. Sprawozdanie z postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych – stan do listopada 2018 roku.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Babice

 

TRANSMISJA ONLINE

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.