Wizyta delegacji z Ukrainy

26 czerwca 2019r. naszą gminę odwiedziła grupa samorządowców z obwodu chersońskiego z Ukrainy pod przewodnictwem ppłk Katariny Havrylowej zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Wizyta była jednym z elementów realizowanego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej projektu pn. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe - etap II", finansowanego ze środków programu ”Polska pomoc rozwojowa”.

Celem wizyty była prezentacja rozwiązań na poziomie gminy i powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dzięki gościnności Pani Beaty Nadziei- Szpili Burmistrza Gminy Alwernia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu delegaci mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej w Gminie Alwernia. Jednym z efektów spotkania była deklaracja nawiązania współpracy pomiędzy Panią Burmistrz oraz Panią Svitlaną Korolovą kierownikiem gminy Czułakowska.