AZBEST to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. W Polsce jest około 14 500 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.

W 2003 r. rozpoczęto realizację rządowego programu, którego głównym celem jest usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2003 – 2032, tak aby z terenu Polski całkowicie usunąć wyroby z azbestem w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.

 

Akcja Azbest 2009 zakończona. Zebrano ponad 500 ton azbestowych odpadów.

W gminie Trzebinia zakończyła się tegoroczna „AKCJA AZBEST”, w ramach której od mieszkańców Gminy Trzebinia odebrano nieodpłatnie i przekazano do utylizacji nieco ponad 500 ton odpadów azbestowo-cementowych. Tegoroczna akcja w całości została sfinansowana przez Gminę Trzebinia.

Realizacją zadania w 2009 roku zajmował się wyłoniony w postępowaniu przetargowym Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" z Mikorzyna we współpracy ze spółką „ALBEKO" z Goszyna. Odbiór odpadów był prowadzony w okresie od kwietnia do października bieżącego roku. Zebrane od mieszkańców Trzebini odpady wykonawca przekazał następnie na składowisko odpadów niebezpiecznych w Doborowie.

W ramach tegorocznej akcji udało się zebrać i przekazać do utylizacji 500 ton i 66 kg odpadów azbestowo-cementowych ze 151 gospodarstw domowych. Na ten cel Gmina Trzebinia wydatkowała 149.997 złotych.

Akcja bezpłatnego odbioru odpadów azbestowych od mieszkańców Gminy Trzebinia była organizowana już siódmy rok z rzędu. Dzięki temu od 2003 roku udało się usunąć około 3050 ton tego rodzaju odpadów z 1070 gospodarstw domowych. Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w tym czasie 953 tys. zł., z czego 703 tys. zł. wyłożyła Gmina Trzebinia, a 250 tys. zł. dołożył w poprzednich latach Powiat Chrzanowski.

Celem organizowanej i finansowanej przez Gminę Trzebinia akcji jest ograniczenie negatywnego wpływu wyrobów azbestowych na ludzi poprzez systematyczne eliminowanie azbestu z trzebińskich gospodarstw domowych oraz ograniczanie przypadków powstawania na terenie gminy dzikich wysypisk zawierających tego rodzaju odpady.
Szacuje się, że na terenie Gminy Trzebinia znajduje się jeszcze blisko 6 tys. ton wyrobów azbestowych, głównie w postaci pokryć dachowych oraz płyt osłaniających ściany budynków.

W  roku 2010 trzebińskie władze samorządowe planują kontynuację akcji bezpłatnego odbioru odpadów azbestowo-cementowych od mieszkańców Gminy Trzebinia. Zainteresowane akcją osoby proszone są o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini (ul. Piłsudskiego 14, tel. 0-32 61-10-985).

 

GDZIE W BUDYNKU MOŻE BYĆ AZBEST?
W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

  • pokryć dachów: eternit i papa dachowa,
  • płyt elewacyjnych,
  • płyt balkonowych,
  • drobnych urządzeń w gospodarstwach domowych: żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne,
  • rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
  • przewodów wentylacyjnych,
  • przewodów kominowych.


Koniecznie sprawdź czy azbest jest w Twoim domu!

DLACZEGO TRZEBA USUNĄĆ AZBEST?
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem,wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM AZBESTU?
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak te wyroby azbestowe, które zostały zakwalifikowane do wymiany trzeba natychmiast usunąć.  Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

NIE USUWAJ AZBESTU SAMODZIELNIE
Jeżeli musisz usunąć wyroby azbestowe ze swojego gospodarstwa, pamiętaj, że może tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Twojego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na
niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich i sąsiadów.

 

Źródło:

 

Informacje ogólne: