22 listopada odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi gminy Trzebinia, które da mieszkańcom możliwości poznania organizacji, ich zakresu działania. Pozwoli także na nawiąznie współpracy między organizacjami.

Wspólne spotkanie NGO z terenu gminy Trzebinia jest nową inicjatywą. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest krakowskie Biuro Inicjatyw Społecznych, które we współpracy z UMiG w Krzeszowicach oraz UMiG w Trzebini prowadzi cykl szkoleń dla (członków, współpracowników, wolontariuszy) organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

JARMARK ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ma na celu integrację ludzi zaangażowanych w różnorodne formy społecznej działalności. Przedsięwzięcie to w zamyśle daje nowe możliwości zarówno samym organizacjom jak również i mieszkańcom.
Organizacje mogą poznać się wzajemnie i wybrać kooperantów do planowanych projektów. Dzięki współpracy z innymi mogą pełniej realizować cele statutowe oraz poszerzenia zakresu i obszaru swojej działalności. Instytucje mogą pozyskać nowych członków, wolontariuszy spośród osób odwiedzających tę imprezę.
Mieszkańcy którzy chcą zrobić cos dla swojego miejsca zamieszkania, społeczności lokalnej, realizować swoje marzenia hobbystyczne wraz z innymi będą mogli znaleźć coś dla siebie. Poznać działające stowarzyszenia i fundacje gminy Trzebinia oferujące bardzo bogaty zakres działalności.

Pierwsza  edycja przedsięwzięcia odbędzie się w niedzielę 22 listopada  w budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 w Trzebini o godz. 15:00.


W trakcie imprezy podczas prezentacji poszczególnych organizacji oraz na ich stoiskach będzie można wziąć udział w wielu proponowanych przez organizacje warsztatach, konkursach.  Przewidziany jest konkurs z nagrodami dla odwiedzających Nasze Święto.

Miejmy nadzieję, że NGO z naszej gminy skutecznie pochwycą zorganizowane przez nas spotkanie. Zechcą tym samym wspólnie z innymi podmiotami III sektora spędzić czas, podzielić się doświadczeniem i zaprezentować swoje osiągnięcia i przedmiot działalności.

Uczestnikami kursu i zarazem organizatorami imprezy są Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Młoszowa, Osiedlowy Uczniowski Klub Sportowy „Salwator”, „Fundacja Dobry Start”, Fundacja Brata Alberta, Demokratyczna Unia Kobiet