Blisko 200 tys złotych pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie na kontynuowanie działalności Sołeckich Klubów Aktywności Zawodowej (popularnie zwanych SKAZ). Pieniądze na ten cel pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SKAZ'y działają w wyniku porozumienia gmin powiatu chrzanowskiego i PUP od października 2008 roku. PUP w Chrzanowie na ich uruchomienie pozyskał rok temu 50 tys zł z unijnych środów z EFSu. Pilotażowy projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców – osób korzystających z oferty jak i ze strony władz gminnych – partnerów projektu. Zainteresowani mogli na miejscu znaleźć część oferty Urzędu Pracy.

W kwietniu tego roku podjęto decyzję o przedłużeniu działalności SKAZ. Staraniami PUP Chrzanów pieniądze na ten cel dalej gwarantuje Europejski Fundusz Społeczny. Zespół Projektowy PUP opracował cztery projekty do programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 6.3 „Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”), które zostały bardzo wysoko ocenione (1 i 2 oraz 4 i 5 miejsce listy rankingowej) pozyskując 200 tys złotych na rzecz finansowania działalności SKAZ od stycznia do października 2010 roku w gminach Trzebinia, Libiąż, Babice i Alwernia. SKAZ w Płazie (gmina Chrzanów) będzie finansowany w ramach środków własnych urzędu pracy.

Za środki zakupiono sprzęt przydatny osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Między innymi laptop, urządzenie wielofunkcyjne i materiały biurowe. Pozwoli to na łatwiejsze odszukanie oferty pracy oraz przygotowanie aplikacji, którą można przygotować pod okiem Lidera Aktywności Zawodowej. Liderzy najczęściej znają osoby zgłaszające się z problemami ponieważ pochodzą z tej samej miejscowości. Zwiększa to zaufanie mieszkańców i pozwala jeszcze lepiej dopasować możliwości oferty SKAZ.

Zakres działalności SKAZ:

 • Świadczenie usług doradczych dotyczących możliwości podjęcia pracy;
 • Upowszechnianie informacji o ofercie PUP w Chrzanowie;
 • Pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych: listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego;
 • Wymiana informacji o możliwościach, narzędziach i instrumentach aktywizacji zawodowej;
 • Wzajemne dzielenie się informacjami o ofertach pracy oraz o rynku pracy;
 • Warsztaty aktywizacyjne;
 • Spotkania tematyczne:
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • Źródła pozyskiwania funduszy;
 • Metody poszukiwania pracy;
 • Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych;
 • Autoprezentacja;
 • Rozmowa kwalifikacyjna.


Adresy Sołeckich Klubów Aktywności Zawodowej:

 1. dla gminy Chrzanów lokalizacja w Płazie- Sołtysówka. ul. Pocztowa 2;
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.30;
 2. dla gminy Alwernia - Kwaczała - Dom Ludowy, ul.Jana Pawła II;
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00;
 3. dla Libiąża lokalizacja w Żarkach-Sołtysówce, ul.Olszynka 34;
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.30;
 4. dla gminy Trzebinia w Młoszowej- Dom Kultury, ul. Krakowska 143;
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.30;
 5. Babice - Gminna Biblioteka Publiczna,ul. Krakowska 47.
  poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 9.30 - 18.00