NSZZ Solidarność ZG Sobieski zaprasza do wzięcia udziału w akcji krwiodawczej na rzecz poszkodowanych górników z kopalni „Wujek-Śląsk”. Akcja odbędzie się 14 października od 9-tej do 14-stej przy szybie Piłsudski w Jaworznie a o szczegółach mówi Waldemar Sopata.