W związku z cyfryzacją kina rozpoczął się etap przygotowawczy służący adaptacji pomieszczenia reżyserki. Projekt jest dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dofinansowanie w wysokości: 29 400 złotych (Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Przedsięwzięcie: Przystosowanie pomieszczenia do wymogów cyfrowej projekcji filmów, jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej PO-5 Rozwój kin i dystrybucja filmu Priorytet PR-1.

Prace rozpoczęły się 19 października 2009. Od tego dnia Kino „Sokół” zostało zamknięte na okres co najmniej 2 tygodni. W zależności od tempa prac okres ten może ulec wydłużeniu.

 

Oficjalna informacja na stronie Kina (www.kinotrzebinia.pl): Z powodu adaptacji pomieszczeń reżyserki do wymogów kina cyfrowego, w dniach od 15.10. do 5.11.2009 kino „Sokół” będzie NIECZYNNE (termin ten może ulec zmianie)

 

informacja: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trzebini