24 i 26 listopada 2009 roku o godzinie 9.00 w Wiejskim Domu Kultury w Młoszowej odbędzie się Konkurs Piosenki "MŁOSZOWSKIE NUTKI". Szczegóły poniżej.

24 i 26 listopada 2009, godz 9.00
Wiejski Dom Kultury w Młoszowej

XVII Konkurs Piosenki "MŁOSZOWSKIE NUTKI"

Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Miasta i Gminy Trzebinia


1. Cel konkursu:

 • doskonalenie umiejętności wokalno-muzycznych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
 • konfrontacja umiejętności dzieci i młodzieży o zainteresowaniach wokalno-muzycznych.


2. Miejsce i czas:

 • Wiejski Dom Kultury w Młoszowej,
 • 24 listopada 2009 (wtorek), godz. 9.00 - przesłuchania
 • 26 listopada 2009 (czwartek), godz. 9.00 – ogłoszenie wyników i koncert laureatów.


3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Dostarczenie karty oceny (w trzech egzemplarzach) do 18 listopada 2009 (środa), zgłoszenie się w miejscu imprezy na 30 minut przed planowanym występem, uczestnicy mogą korzystać z własnego akompaniamentu - podkładu muzycznego bez wokalu, organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony.


4. Ocena występu:
Oceny występu i przyznania nagród dokona jury powołane przez organizatorów, jury przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących grupach wiekowych:

 • I – 6-8 lat – kat. solo i zespoły do 5 osób (maksymalnie 2 zespoły z jednej szkoły),
 • II - 9-11n lat – kat. solo i zespoły do 5 osób (maksymalnie 2 zespoły z jednej szkoły),
 • III – 12 -13 lat – kat. solo i zespoły do 5 osób (maksymalnie 2 zespoły z jednej szkoły).


5. Kryteria oceny:

 • styl,
 • barwa,
 • rytm,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • czytelny tekst.


6. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody rzeczowe i dyplomy


7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w nin. regulaminie.


8. Adres do korespondencji:
Wiejski Dom Kultury w Młoszowej,
tel. (0-32) 6122-597 (od poniedziałku do piątku w godz. 14.00- 20.00)
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini,
ul. Kościuszki 74, tel.(0-32) 6121-497 lub 6121-602 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00),
kontakt - Pani Joanna Poznańska.


Informacja: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trzebini