http://www.gs24.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=GS&Date=20100605&Category=SZCZECIN&ArtNo=902090257&Ref=AR&border=0&MaxW=500

Straż Pożarna niejednokrotnie wzywana jest do nieuzasadnionych interwencji związanych z usuwaniem gniazd i rojów owadów takich jak osy, szerszenie, pszczoły .


W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, Straż Pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach właściwymi do likwidacji gniazd owadów są firmy dezynsekcyjne. Dzwoniąc na numer Straży Pożarnej, niezbędnych informacji udzieli nam oficer dyżurny.
Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Straż Pożarna w całym kraju apeluje i prosi o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Wyjazd zastępu w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą: zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.
Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powoduje, że mogą oni nie przybyć na czas tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebujących pomocy.