Miesiąc trwała przeprowadzka ośrodka geodezyjnego z Trzebini do Chrzanowa. Trzebińska baza liczyła niespełna 40 tysięcy działek. Był on jednym z wyjątków nawet w skali całej Polski, gdyż w zdecydowanej większości przypadków są one prowadzone przez powiat a nie gminę. Dzięki zmianom wszelkie sprawy geodezyjne będzie można "załatwić" w jednym miejscu. W ośrodku podejmowane są takie sprawy, jak niewyjaśnione postępowania spadkowe, zawiłości dotyczące granic działek, ale przede wszystkim współpraca z geodetami, którzy na terenie powiatu wykonują swoją pracę.

Przeprowadzka to nie tylko fizyczna zmiana lokalizacji, to także praca przy przenoszeniu i połączeniu baz a także prace informatyczne. - Wyzwaniem było ich scalenie - mówi starosta, Adam Potocki. Jest przekonany, że dzięki temu terminy realizacji spraw będą krótsze niż do tej pory. Podkreśla też, że w pomoc byli zaangażowani więźniowie z trzebińskiego zakładu karnego.

- Czekamy na mieszkańców Trzebini, by mogli ocenić, czy jest to dla nich utrudnienie, czy ułatwienie - mówi dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie, Dorota Dubikowska.

W trzebińskim ośrodku pracowało 9 pracowników. 3 z nich zatrudnienie znalazło po połączeniu w powiecie, pozostali zostali przeniesieni do innych działów w Urzędzie Miasta w Trzebini.

Dobrą informacją dla geodetów jest także planowane na przyszły tydzień uruchomienie portalu, gdzie będą oni mogli bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać swoje prace. Dyrektor ośrodka liczy, że będzie to duże ułatwienie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie znajduje się przy ulicy Zielonej 20.

Wnętrze Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie. fot. Łukasz Jeska