W ostatnich dniach tj. 21 - 23 czerwca br. gimnazjaliści z terenu Gminy Babice mieli okazję poznać techniki pierwszej pomocy. Potrzebę takich pokazów dostrzegli członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Babice, którzy postanowili zrealizować projekt pn. ,,Pierwsza pomoc w Gimnazjum”. Pokazy mające charakter edukacyjny pozwalają młodzieży poznać sposoby ratowania życia, które mogą zaowocować w przyszłości.

Każda kadencja MRG ustala priorytety i potrzeby swoich rówieśników, a następnie podejmuje działania edukacyjne w swoich szkołach. W poprzednim roku związane one były z ochroną środowiska, a obecna Rada postanowiła skierować swe działania na drogę ratowania ludzkiego życia w nagłych przypadkach.
W związku z powyższym Młodzieżowa Rada Gminy zwróciła się o fachową pomoc w przeprowadzeniu tego typu szkoleń do Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Instruktorami szkolenia byli Pani Kinga Matusik i Pan Bartosz Portuś z OSP Chrzanów, którzy wspólnie z zastępem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Państwowej Straży Pożarnej z Chrzanowa zaprezentowali działania w ramach ratowania poszkodowanego w wypadku samochodowym. Młodzież biorąca udział w tych warsztatach miała okazję nie tylko poznać specyfikę pracy strażaków – ratowników, ale także sprzęt, którym posługują się na co dzień, w tym samochód biorący udział w akcjach ratowniczych. Cennym doświadczeniem dla młodzieży była możliwość ćwiczeń na fantomie tj. działań prowadzących zarówno do czynności resuscytacyjnych / RKO 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze jak i pozycję boczną bezpieczną.
W czasie akcji ratowniczej strażacy posługują się m. in. zestawem R1, który zapewnia wykonywanie czynności ratowniczych zgodnych z wytycznymi realizacji zadań ratowników Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a w skład którego wchodzą:
- komplet rurek ustno - gardłowych oraz ssak mechaniczny oraz pojemniki na wydzieliny w celu zabezpieczenia lub/i przywrócenia drożności dróg oddechowych
- worek samorozprężalny, butla tlenowa do prowadzenia oddechu kontrolowanego lub wspomaganego
- koc ratunkowy przeciwwstrząsowy foliowy do zapewnienia komfortu termicznego, folie RNC zwane folią życia /kolor złoty - zatrzymuje promienie słoneczne, kolor srebrny - używany np. przy udarze słonecznym/
- zestaw opatrunkowy i uzupełniający do tamowania krwotoków i opatrywania ran
- kołnierze, zestaw szyn oraz deska z pasami mocującymi do unieruchamiania złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
- zestaw opatrunków hydrożelowych/także na twarz/ do opatrywania oparzeń.
Jeśli chodzi o postępowanie z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym pierwszą czynnością, którą wykonujemy jest rozpoznanie: oceniamy sytuację, liczbę poszkodowanych, zapewniamy bezpieczeństwo, organizujemy sprzęt i ludzi do pomocy, określamy mechanizm urazu i sprowadzamy pomoc. Następnie potrząsamy za ramiona i pytamy ,,Co się stało?”. Dalej sprawdzając drożność dróg oddechowych/rękoczyn: czoło – żuchwa. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, by zapewnić dostęp powietrza do płuc / nawet jeśli podejrzewamy, że poszkodowany ma obrażenia kręgosłupa/, sprawdzamy oddech na trzy sposoby: słuchem, wzrokiem i czucie. Jeśli poszkodowany ma 2 oddechy na 10 sekund to znaczy, że oddycha prawidłowo.
Jeśli natomiast poszkodowany jest przytomny przeprowadzamy z nim wywiad i obserwację.

Art. 162 kodeksu karnego mówi o konieczności udzielania pierwszej pomocy, zawsze, zatem powinniśmy podejmować działania mające na celu ratowanie osoby.

W czasie spotkań nawiązywała się żywa dyskusja. Prowadzący zostali zasypani mnóstwem trafnych pytań młodych ludzi, którzy dopytywali o praktyczne zachowanie w sytuacjach mogących spotkać każdego z nas. Także instruktorzy korzystając z okazji zadawali pytania zwracając uwagę młodzieży na niektóre problemy.
W imieniu Młodzieżowej Rady Gminy Babice pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie tych szkoleń, a przede wszystkim Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrzanowa, Dyrektorom wszystkich szkół, a także młodzieży uczestniczącej i żywo zainteresowanej tą problematyką.

Galeria zdjęć

informacja UG Babice
fot. UG Babice