Rozpoczęły się kontrole sposobów pozbywania się odpadów przez mieszkańców Chrzanowa. Kontroli dokonują Inspektorzy z wydziału gospodarki komunalnej UM w  Chrzanowie, wspólnie z policją. Kontrolerzy sprawdzają faktury za wywóz nieczystości.

Naczelnik wydziału gospodarki komunalnej w chrzanowskim magistracie - Danuta Grzesiak, na nowo uruchomionym serwisie przez Urząd Miejski eko.chrzanów.pl informuje: Sprawdzamy te faktury, aby wyłapać przypadki zaniżania ilości gromadzonych w gospodarstwie domowym odpadów. Zakłada się, iż jedna osoba produkuje ich miesięcznie 84 litry. Zatem średnia, 3-osobowa rodzina, powinna mieć faktury za comiesięczny wywóz kubła o odpowiedniej pojemności 

W przypadku braku posiadania rachunków otrzyma się rachunek po maksymalnych stawkach - dla 3 osobowej rodziny to 50 zł na miesiąc.

 

 

fot. Pleple2000 / Wikipedia