26 listopada, decyzją Zarządu Województwa, dwa projekty realizowane na terenie Chrzanowa otrzymały dofinansowanie ze środków pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 działanie 6.1 A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji.

Gminie Chrzanów na zadanie pn. "Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa Placu 1000 -Lecia" o wartości 8 359 620,30 przyznano 5 621 256, 41 zł. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Piastowska 15 na zadanie pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Piastowska 15 w Chrzanowie", którego całkowity koszt wyniesie 1 314 820 zł, otrzymała 884 820 zł.

Jest to już trzecia inwestycja, obok budowy obwodnicy płn.- wsch. i budowy nowej siedziby bilbioteki, realizowana przez Gminę Chrzanów, która współfinansowana będzie ze środków unijnych. Warty podkreślenia jest również fakt, że chrzanowska wspólnota mieszkniowa jest jedyną wspólnotą z terenu Małopolski, która otrzymała dofinansowanie.

Droga do otrzymania środków unijnych była długa i pracochłonna. Gmina od początku roku rozpoczęła starania o środki unijne na refundację kosztów związanych z przebudową Placu 1000-Lecia. Konkurs ogłoszono w styczniu tego roku. Jak podkreślił Wicemarszałek Roman Ciepiela był to jeden z najtrudniejszych naborów. Burmistrzowie przygotowali programy rewitalizacyjne, a następnie przez kilka miesięcy eksperci oceniali ich pomysły. 45 małopolskich miast zostało zaproszonych do złożenia konkretnych projektów. Wśród wybranych miast znalazł się również Chrzanów. Każda gmina mogła złożyć maksymalnie 2 projekty. Gmina Chrzanów wniosek złożyła 10 lipca br. Pierwszy etap - ocena formalna trwał do 11 września. Ocena merytorczna zakończyła się 9 listopada.

Ostatecznie do realizacji w ramach działania 6.1. A wybrano 41 projektów z terenu Małopolski na łączną kwotę ponad 249 mln zł.

źródło: Urząd Miasta Chrzanów, www.chrzanow.pl