Burmistrz Trzebini - Adam Adamczyk został wyróżniony przez Kapitułę i Organizatorów Konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2009 tytułem - „NAJLEPSZY BURMISTRZ 2009 ROKU".

Ogólnopolski konkurs „NAJLEPSZY BURMISTRZ 2009 ROKU" został zorganizowany przez Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i odbywał się w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości". Pretendentów do nagrody mogły zgłaszać samorządy, które przynajmniej raz w ciągu czterech lat wzięły udział we wspomnianym konkursie.


Laureaci nagrody to osoby, których zaangażowanie oraz nowatorskie działania w pracy samorządowej wykraczają daleko ponad przeciętność, a profesjonalizm i skuteczność jaką się wykazują mogą być wzorem do naśladowania.
W konkursie oceniana jest działalność burmistrza i jego osiągnięcia w ostatnich dwóch latach, a także zdobyte nagrody. Sprawozdanie z działalności należy udokumentować niezbędnymi załącznikami.


W dniu 14 listopada 2009 roku w trakcie Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu w Warszawie tytuł „NAJLEPSZEGO BURMISTRZA 2009 ROKU" został wręczony burmistrzowi Trzebini - Adamowi Adamczykowi. Informacja o przyznanej nagrodzie została zamieszczona na łamach portalu internetowego www.samorzady.org.pl oraz w „Księdze Polskiego Budownictwa i Ofert Inwestycyjnych".


Uzyskanym tytułem można się posługiwać we wszystkich działaniach marketingowych, co dodatkowo podniesie atrakcyjność Gminy Trzebinia w oczach potencjalnych inwestorów i da również mieszkańcom satysfakcję z docenienia starań władz samorządowych na rzecz gminy.

Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta w Trzebini

www.trzebinia.pl

Fot.: Burmistrz Trzebini odbiera nagrodę w trakcie Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu w Warszawie.