Czy publikacja podsumowania działalności kadencji radnych i burmistrza to reklama czy obowiązek? Podczas czatu z Romanem Warchołem - obecnym wójtem Babic na naszej stronie rozgorzała ostra dyskusja na ten temat.

W przypadku Babic na stronie internetowej Urzędy Gminy www.babice.pl pojawiło się podsumowanie kadencji 2007-2010. Podsumowanie zawiera informacje na temat wykonanych zadaniach i inwestycjach w ostatnich latach w całej gminie Babice. Kontrowersje wywołał fakt, że została ona również wydana w formie dodatku do Kuriera Gminnego, który jest rozpowszechniany bezpłatne w formie biuletynu informacyjnego raz na kwartał przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach a więc za pieniądze podatników.

- Postanowiłem poinformować mieszkańców o dokonaniach kadencji rady gminy i wójta gminy, czyli wszystkich zadaniach zrealizowanych przez 4 lata - powiedział na czacie wójt Babic, Roman Warchoł. Następnie dodał - Jest to o tyle ważne, że ten obowiązek informowania nakłada na mnie prawo o dostępie do informacji publicznej. Jest to prawo które mówi o obowiązku informowania o poczynaniach władzy publicznej.

9 listopada 2010 roku na zakończenie pracy Rady Miejskiej Alwerni, burmistrz Jan Rychlik przedstawił prezentację p.t. "Podsumowanie Kadencji 2006-2010". Prezentacja ta została także opublikowana do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.alwernia.pl

W obu przypadkach w wydaniu PDF (także nadającym się do wydruku) opublikowano wykonane inwestycje i zrealizowane zadania takie jak remonty dróg, zagospodarowanie terenu, modernizację budynków gminnych itd. Są to informacje o zadaniu, cenie, udziale środków własnych i pozyskanych.

O ile podsumowanie przedstawione ze strony władz Alwerni jest laurką bo brak w prezentacjach informacji szczegółowych a sama w sobie zawiera tylko informacje o pozytywach, tak władze Babic przygotowały także podrozdziały informujące o trudnościach, podziale wydatków gminy czy obecnym zadłużeniu.

Na stronach internetowych pozostałych gmin a więc Chrzanowa (www.chrzanow.pl), Trzebini (www.trzebinia.pl), Libiąża (www.libiaz.pl) a także Starostwa Powiatowego (www.powiat-chrzanowski.pl) nie znajdują się podobne informacje, do których mieszkańcy mieliby dostęp w łatwy sposób. Czy zatem informacja podsumowująca kadencję w podobnej formie ze strony władz należy się mieszkańcom? Czy jest to zwykła forma reklamy przedwyborczej?

Podsumowania te można pobrać: