Zostały jeszcze cztery terminy, w których można zgłosić się do otwartego punktu konsultacyjnego w którym udzielane są informacje oraz wyjaśnienia dotyczące budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej (spalarni odpadów).


Udzielanie informacji oraz wyjaśnień będzie odbywało się w następujących dniach i godzinach:
- 06.09.2010 r. od 13:00 do 17:00
- 09.09.2010 r. od 10:00 do 13:00
- 13.09.2010 r. od 13:00 do 17:00
- 16.09.2010 r. od 10:00 do 13:00

w Sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.