Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie bierze udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

W ramach „Odblaskowej Szkoły” wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zostali wyposażeni elementy odblaskowe zwiększające ich bezpieczeństwo na drodze. Ponadto, w szkole zostały przeprowadzone ciekawe konkursy „Bezpieczna droga do szkoły”, „Wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego” oraz zajęcia pozalekcyjne, tematyczne kółka zainteresowań, turnieje, pogadanki, spotkania z policjantem oraz inne ciekawe formy realizujące jak i promujące akcję.

Akcja ma na celu troskę o edukację i bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Ponadto akcji przyświeca idea zaktywizowanie dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych jak i rodziców, w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe oraz zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na istotę kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych jak i promocję działań poprawiających bezpieczeństwo.

informacja i zdjęcie UM Chrzanów