Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie zaprasza swoich członków i sympatyków, na spotkanie z pracownikiem naukowym Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dr. hab. ANTONIM DAWIDOWICZEM, który w systemie multimedialnym przedstawi prelekcję pt. „LWÓW - miasto studiów Macieja Mischke"

Prelekcja odbędzie się 17 marca (środa) 2010 r. o godz.17.30 w sali odczytowej Miejskiego Domu Kultury w Chrzanowie przy Placu 1000-Lecia.
Na powyższą prelekcję zapraszamy również młodzież studiującą i szkolną.informacja UM Chrzanów
fot: Panorama Lwowa - Lestat (Jan Mehlich) na licencji GFDL