UM Trzebinia zaprasza: Wielka akcja ekologiczna
Wiosna nadchodzi wielkimi krokami, a wraz z nią szansa na wspólne działania na rzecz czystego środowiska. Małopolska ponownie mobilizuje siły, aby zadbać o naturę. "Posprzątaj z nami Małopolskę" to okazja, by pokazać siłę lokalnych społeczności w walce z zanieczyszczeniem.
  1. Trzecia edycja akcji "Posprzątaj z nami Małopolskę" odbędzie się od 22 marca do 24 kwietnia.
  2. Wydarzenie organizowane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
  3. W akcji uczestniczyły różne grupy społeczne, w tym uczniowie, pedagodzy i harcerze, co przyczyniło się do zebrania ton odpadów.
  4. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Józef Gawron, zachęca do udziału w akcji, podkreślając jej znaczenie dla środowiska.
  5. Akcja wspierana jest merytorycznie i medialnie przez Urząd Marszałkowski, a głównym kanałem komunikacji jest strona na Facebooku.
  6. Gmina Trzebinia aktywnie uczestniczy w inicjatywie po raz trzeci i zachęca do zgłaszania się do udziału przez kontakt z odpowiednim wydziałem Urzędu Miasta.
  7. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2024 roku.

Małopolska znów staje w obronie czystości swoich terenów zielonych. Od 22 marca do 24 kwietnia mieszkańcy mają szansę wziąć udział w znanej akcji ekologicznej "Posprzątaj z nami Małopolskę". Inicjatywa ta, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem, ma na celu nie tylko uprzątnięcie odpadów, ale również budowanie świadomości ekologicznej wśród różnych grup społecznych.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Józef Gawron, podkreśla wagę wspólnych działań: Zebraliśmy wspólnie tony odpadów i zyskaliśmy bardziej przyjazne dla ludzi i zwierząt tereny zielone. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, liczę na równie liczny i aktywny udział w tegorocznej edycji! To silne przesłanie dla wszystkich, którzy chcą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w ich najbliższym otoczeniu.

Organizatorem akcji jest Urząd Marszałkowski w Krakowie, który obiecuje wsparcie zarówno merytoryczne, jak i medialne dla wszystkich lokalnych inicjatyw. W ramach komunikacji z uczestnikami i promocji wydarzenia, działania prowadzone są również poprzez dedykowaną stronę na Facebooku.

Gmina Trzebinia po raz kolejny przyłącza się do akcji, aktywnie zachęcając do udziału placówki oświatowe, stowarzyszenia oraz grupy mieszkańców. Wszyscy chętni mogą zgłaszać swój udział, kontaktując się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini pod numerem 32 711 10 40, najpóźniej do 15 marca 2024 roku.

Wspólne działania na rzecz środowiska to nie tylko sprzątanie, ale także okazja do integracji społeczności lokalnych. To wyjątkowy czas, kiedy mieszkańcy mogą pokazać, że zależy im na czystości i estetyce ich regionu. "Posprzątaj z nami Małopolskę" to wydarzenie, które każdego roku przyciąga coraz więcej osób chcących aktywnie działać na rzecz ochrony przyrody. Nie przegap tej okazji do wspólnego działania!


Na podstawie: UM Trzebinia