XLVIII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r., o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, III piętro.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia sie następująco:

I Otwarcie sesji.

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.

2) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2022.

3) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

4) Zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016 r. Nr XXVII/339/VII/2016 w sprawie opłaty targowej zmienianej uchwałą Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2017 r. nr XXXII/415/VII/2017.

5) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia od ul. Prusa w kierunku granicy administracyjnej gminy, po południowej stronie linii kolejowej nr 133, w Trzebini.

6) Nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Miodowej na terenie sołectwa Młoszowa.

7) Zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.

8) Odwołania przewodniczącego Rady Osiedla „Energetyków”.

IV Przekazanie Raportu o stanie Gminy.

V Rozpatrzenia sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VI Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VII Sprawy bieżące i wniesione.

VIII Zapytania i wolne wnioski.

VIX Zamknięcie sesji.