Od sierpnia wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini. Warto zapoznać się z godzinami bezpośredniej obsługi mieszkańców.

wniosek

Chodzi o wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych, programu „Dobry Start” czy też do funduszu alimentacyjnego. Od lipca można je składać online. Natomiast od 3 sierpnia również tradycyjną drogą w Dziale Świadczeń Rodzinnych trzebińskiego OPS, który mieści się na parterze budynku przy ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości).

Od 3 sierpnia Dział Świadczeń Rodzinnych czynny będzie w godz.:
poniedziałek 7:30 – 11:30
wtorek 11:30 – 16:30
środa 10:30 – 14:30
czwartek dzień wewnętrzny
piątek 9:30 – 12:30

Z uwagi na stan epidemii dyrekcja ośrodka do mieszakńców przychodzących do OPS o zdezynfekowanie rąk oraz o zakrywanie ust i nosa. Przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba z wyłączeniem pracownika Ośrodka. Jednocześnie zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku ży-cia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Od sierpnia będzie przyjmowany także drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini. Należy go złożyć do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Więcej o świadczeniu dobry start  można przeczytać na stronie internetowej OPS w Trzebini http://www.trzebinia.naszops.pl/swiadczenie-dobry-start


Od 1.07.2020 r. można składać wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1.10.2020 r. do 30.09.2021r. Informujemy, że zmieniły się zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przede wszystkim zostało podniesione kryterium dochodowe do 900 zł na osobę w rodzinie (wzrost o 100 zł), wprowadzona została zasada tak zwanej "złotówki za złotówkę", która umożliwia przyznanie świadczenia przy przekroczonym kryterium dochodowym. Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie wyliczana jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje na temat nowych zasad są umieszczone w zakładce fundusz alimentacyjny.

Można również składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, który będzie trwał od 1.11.2020 do 31.10.2021 r. W zakresiezasiłku rodzinnego w nowym okresie zasiłkowym nie ma żadnych zmian w zakresie wysokości świadczenia jak również nie uległo zmianie kryterium dochodów. 

OPS przypomina równocześnie, że nie trzeba składać wniosków o kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego (500+). Prawo do świadczenia jest przyznane do maja 2021 r (wyjatkiem są sytuacje, gdy dziecko wcześniej osiąga pełnoletność). Wnioski o dalszą wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można składać dopiero od 1.02.2021 r.

Bliższe informacje w zakresie powyższych świadczeń można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini tel. 32 6110 829 lub w zakładkach dotyczących poszczególnych świadczeń na stronie internetowej www.trzebinia.naszops.pl/.