Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Obejmuje on 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Liga NGOs ulotka

Liga NGOs to innowacyjny program, którego celem jest rozwój, upowszechnianie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego. Zajęcia są prowadzone przez liderów organizacji społecznych, polityków, influencerów oraz ekspertów wspierających działalność trzeciego sektora. Udział w nich zwiększa kompetencje uczestników w zakresie funkcjonowania mechanizmów demokratycznego państwa prawnego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:
• fundraising,
• zarządzanie organizacją
• PR i komunikacje
• prawne aspekty NGO
• wystąpienia publiczne
• leadership
Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a530d266d9b0423c897e81622cc2bcc0

Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c42400bda60477fafb5425cca967cd3

Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9320a36a30784fbfad2b0ba676330258

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz na j stronie internetowej: ligangos.pl/.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie. Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

(źródło: ligangos.pl)