Jako pierwszy sprawdzany jest teren Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jana III Sobieskiego 25 na osiedlu Siersza. Kolejne badania, jak zapowiada Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., obejmą teren Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych przy ul. Gwarków 3.

badania mikrograwimetryczne

Badania rozpoczęły się od sprawdzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5

Na tym nie koniec. SRK S.A. zapowiada kontynuację badań mikrograwimetrycznych w kolejnych lokalizacjach. Wkrótce ma zaprezentować listę miejsc, które zostaną sprawdzone przy użyciu tej metody badawczej. Będą to przede wszystkim okolice punktów oraz obszarów potencjalnie zagrożonych powstaniem zapadlisk, które wskazał Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy i znajdują się w odległości do 20 metrów od nieruchomości lub ciągów komunikacyjnych.

Badania mikrograwimetryczne pozwolą szczegółowo określić strukturę gruntu we wskazanych miejscach oraz potwierdzić lub wykluczyć zagrożenie deformacjami nieciągłymi terenu.