Wojewoda małopolski wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie ogólnodostępnych miejsc publicznych w gminie, w sposób widoczny oznakowanych.

zakaz

Zakaz ma obowiązywać w miejscach oznakowanych przez SRK S.A.

Chodzi o tereny, gdzie powstawały zapadliska oraz tereny potencjalnie zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych. Część osób za nic ma tabliczki z informacją o zakazie wstępu. Mimo ostrzeżeń, część osób spaceruje po terenie w pobliżu cmentarza, wchodzi na teren boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej. Mając na względzie zdrowie, życie imiennie mieszkańców wojewoda wydał rozporządzenie, zakazujące wchodzenia na tereny oznakowany jako niebezpieczne przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. Osoby, które naruszą zakaz podlegają karze grzywny. Zakaz zaczyna obowiązywać od poniedziałki 1 maja.

Obwieszczenie_Wojewody_Małopolskiego.pdf

Rozporzadzenie_porządkowe_Wojewody_Małopolskiego.pdf